روانکاوی

تیر ۱۴, ۱۴۰۱

مدخل استنفورد لکان

ژک لکاننویسنده: آدریان جانستون[۱] Adrian Johnston مترجم: مریم وحیدمنش منتشر شده در دانشنامه فلسفی استنفورد[۲] The Stanford Encyclopedia of Philosophy ژک مری امیل لکان[۳] Jacques Marie […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱

ازحد و مرزهای منطق فالیک تا نه‌-همه‌ی لکانی

از حد و مرزهای منطق فالیک تا نه‌-همه‌ی لکانی[۱]Des limites de la logique phallique au pas-tout de Lacan؛ این نوشتار نخستین بار به‌صورت سخنرانی در سلسله‌ […]
بهمن ۶, ۱۴۰۰

ادیپوس کشورهای عربی

جهاد مزاروه[۱]جهاد مزاروه در یک دهکدۀ فلسطینی به دنیا آمده است وی بیش از سی سال است به عنوان روانکاو در فرای‌بورگ مشغول … Continue reading پرسش: […]
آذر ۱۵, ۱۴۰۰

هسته پس رانش

هسته پس رانش لکان ـ حل و فصلِ حک (Prägung)[۱] Lacan’s The Nucleus of Repression [1]- The Élaboration of the ‘Prägung’ سانجانا سینگ[۲] Sanjana Singh ژک […]
آذر ۱۳, ۱۴۰۰

پیرامون تکمیل عملکرد ذهن

همان‌طور که فروید در کتاب درس‌های مقدماتی جدید خود شرح می‌دهد، قسمتی از “ایگو” درنتیجه دوپاره‌شدن خود در مقابل قسمت دیگر خود قرار می‌گیرد. او روشن […]
آذر ۱۳, ۱۴۰۰

نوشتارهایی پیرامون فنون نوشته‌شده بین ۱۹۰۴ و ۱۹۱۹ (بخش اول)

مطلب زیر ترجمه‌ی بخش دیگری از کتاب “فرویدخوانی” (۲۰۰۴) نوشته‌ی ژان میشل کویینودوز است که قبلاً معرفی شده است. اینجا نویسنده افکار بنیادین فروید در ارتباط […]
آذر ۱۳, ۱۴۰۰

چالش در به کار بستن تکنیک و احترام به انسانیت مراجع

این مقاله گزارشی توصیفی است از سخنرانی جناب آقای دکتر بابک روشنایی مقدم که در مورخه‌ی ۲۲ آبان ۱۳۹۳ در این مرکز ارائه گردید. برخی واژه‌ها […]
آذر ۱, ۱۴۰۰

خودشیفتگی، استعاره‌ای برای توصیف حال و روزِ انسان [معاصر]

نظریه‌پردازان متأخرِ خودشیفتگی نوین نه فقط علت و معلول را خلط کرده‌اند (یعنی تحولاتی را که از فروپاشی زندگی عمومی ناشی می‌شود، نتیجه‌ی نوعی کیشِ خصوصی‌گرایی […]
آبان ۳۰, ۱۴۰۰

لکان، روان‌شناسی ایگو و پایان روان‌کاوی

در سمینار ۱۹۵۴‌ـ ۱۹۵۵ لکان می‌پرسد که “آیا اقتدارگرایی ایگو با روح اندیشه‌های فروید‌ی همخوانی دارد؟” این پرسش سرآغاز انتقاد لکان از روان‌شناسان ایگوست که معتقدند […]
preloader