جامعه

زنانگی، میل و والایش در روان‌کاوی ؛ فصل اول

زنانگی، میل و والایش در روانکاوی[1] فصل اول: عقدۀ مادر[2] نویسنده: اِلدا آبریوایا[3] مترجمان: سحر کریم‌پور و الهه درویشی پارانویا و عقدۀ مادر پیش از کشف تأثیر دلبستگی شدید دختر خردسال به مادرش، در شکل‌گیری «جنسانیت زنانه»[4] (1931ب) و «زنانگی»[5] (1933الف)، فروید این فرصت را داشت تا به مطالعۀ «عقدۀ مادر» در زن جوانی مبتلا […]

مطالعه مقاله>>

پیکاری سترگ در درون جامعۀ روانکاوی آمریکا

پیکاری سترگ در درون جامعۀ روانکاوی آمریکا: «منفورترین چیزی که تاکنون دیده‌ام»[1] یک استاد دانشگاه متهم به یهودستیزی شد. این مناقشه به بحثی بزرگتر و آشفته‌تر دربارة خود روانشناسی بدل شده است نویسنده: جِی. اولیور کانروی[2] ترجمۀ: مجتبی ارحام‌صدر و لیلا بهنیا ویراستار: فرید درفشی لارا شیهی (Lara Sheehi)، درمانگرِ روانکاو و استاد روانشناسی در […]

مطالعه مقاله>>

ابعاد از دست رفتۀ ویریلیو: امر روانی و امر فنی

ابعاد از دست رفتۀ ویریلیو: امر روانی و امر فنی[1] نویسنده: ایزابل میلار[2] ترجمه: فاطمه ناجی میدانی مشهور است که فیلسوف، معمار و تاریخ‌نگار فرانسوی، پل ویریلیو[3]، مخالف ایدئولوژی «برج‌گرایی[4]» بود، زیرا معتقد بود آینده شهرها را بُعد رو به آسمان آنها نمی‌سازد. در واقع، او در دهة ۱۹۶۰ به‌ همراه کلود پارنتِ[5] معمار در […]

مطالعه مقاله>>

تاریخ هرودوت و شرق‌شناسی؛ مواجهه با دیگری یا دگر‌من؟

مقدمه: در این نوشتار تلاش دارم تا با اتکا به فصول هفتم تا دهم کتاب تاریخ هرودوت که به ترتیب به موضوعات «ایرانیان»؛ «شورش سارد»؛ «بابل»؛ و «سقوط بابل» اختصاص پیدا کرده است، با نظر به برخی از نظریات متفکران پسااستعماری به منطق روایی، نحوه‌ی مواجهه با دیگریِ شرقی و در نهایت به شکل تکوین‌یافتنِ […]

مطالعه مقاله>>

جنسیت در عصر پساانسان

مضمون تمام کارهای پلاتونوف در دهه ۲۰ عدم اعتماد به عشق جنسی است...

مطالعه مقاله>>

روان‌کاوی و تحلیل‌های کلان اجتماعی

صحبت‌های من به صورت کلی در مورد این است که آیا روان‌کاوی که به درمان فرد می‌پردازد...

مطالعه مقاله>>

فرهنگ و هنر

اسطوره چيست؟

فاطمه حیدری[i] اسطوره کلمه‌ای معرب است که از واژۀ یونانی هیستوریا[ii] به معنی «جست و جو، آگاهی و داستان» گرفته شده است. بازماندۀ این واژه در انگلیسی story به معنی «داستان و حکایت» و در زبان فرانسه histoire به معنی «تاریخ و حکایت» است. برای بیان مفهوم اسطوره در زبان‌های اروپایی از بازماندۀ واژۀ میتوس[iii]به معنی «شرح، خبر و قصه» […]

مطالعه مقاله>>

سینتوم و حلقه‌ی بورومیان[1]

زبان به ذهنیت نظم می‌دهد. لاکان برای اینکه بتواند مسئله مواجهه‌ی ذهن و امرواقع را حل کن...

مطالعه مقاله>>

نظربازی با یک الماس

هیچ‌کس به اندازه‌ی یک پدربزرگ آن هم هنگامی که روی نیمکت همیشگی‌اش نشسته...

مطالعه مقاله>>

گسست میان رژیم حس و رژیم حقیقت

ما امروز در ایران و ایرانی با انواع گسست‌ها دست به گریبان هستیم. گسست‌ها عموماً و در ادامه به انقلاب می‌انجامند...

مطالعه مقاله>>

حلقه بورومیان

زبان به ذهنیت نظم می‌دهد. لاکان برای اینکه بتواند مسئله مواجهه‌ی ذهن و امرواقع را حل کند به توپولوژی رو آورد...

مطالعه مقاله>>

ساختنِ دلتنگی با چند دال

چندتا خمیر بازی می‌دادند دست‌مان و می‌گفتند یک چیزی درست کنیم...

مطالعه مقاله>>

فلسفه

از کیرکگور تا لکان: تکرار؟

از کیرکگور تا لکان: تکرار؟[1] مارو بلو[2] ترجمه: خشایار داودی فر کیرکگور که به گفتۀ لکان «موشکاف‌ترین پرسش‌گر روحِ»[3] پیش از فروید بود، چنان که خودش نیز تصدیق کرده است گرفتار مشکلی بوده است: «این که آیا تکرار ممکن است و معنای آن چیست؛ آن چیز در تکرار پیروز می‌شود یا شکست می‌خورد؟»[4] او گفته […]

مطالعه مقاله>>

فلسفه و معنای زندگی

ما در فلسفه وقتی به‌صورت تخصصی در مورد معنای زندگی صحبت می‌کنیم، معمولا از معنای معنا آغاز می‌کنیم...

مطالعه مقاله>>

اخلاقیات را نفرتِ جاودانه آفریده است!

نیچه در فصل «درباره‌ی تاریخ طبیعی اخلاق» در کتاب آن‌سوی خیر و شر اشاره می‌کند...

مطالعه مقاله>>

دانش، قرن ها به منزله دفاع در برابر حقیقت جست و جو شده است

دانشگاه فقط باید محل جست و جوی حقیقت در بستری از آزادی آکادمیک باشد...

مطالعه مقاله>>

آیا شهامت خروج از نابالغی را داریم؟

از نظر کانت «کاربرد خصوصی عقل» از آنجایی که می‌تواند با انگیزه و عُلقه‌های شخصی پیوند بخورد...

مطالعه مقاله>>

زمان در فلسفه‌ی مارتین هایدگر (بخش اول)

در مقاله می‌کوشیم تا خلاصه ی کوتاهی در خصوص زمان از دیدگاه هایدگر عنوان کنیم.

مطالعه مقاله>>