روان‌کاوی

تدریس سوگ و مالیخولیای فروید

چه بسیار راه‌هایی که در تدریس آثار فروید وجود دارد «سوگ و مالیخولیا» یکی از بهترین خدماتی است که فروید به روانکاوی کرده است. اما مانند سایر آثار وی، این مقاله را نیز نمی‌توان به شکلی منفرد {و بدون در نظر گرفتن سایر آثار فروید} مورد مطالعه قرار داد. از آنجایی که فروید به شکلی […]

مطالعه مقاله>>

در باب ساخت دهی در کار فروید

ثمرۀ واپسین دوران اندیشۀ فروید، دقیقاً دوسال پیش از سکوت ابدی وی، نوشته‌ای است...

مطالعه مقاله>>

ژک لکان

در طول بیش از پنجاه سال گذشته ایده‌های لکان خصوصا در حلقه‌های فلسفهٔ قاره‌ای ...

مطالعه مقاله>>

روان‌کاوی چقدر زمان می‌برد؟

مدتی بود که درمان‌های طولانی مدت در ایران نظر ما را به خود جلب کرده بود...

مطالعه مقاله>>

خوانش جدیدی از منشأهای نظریۀ روابط اُبژه

برخی نویسندگان آنچه را فکر می‌کنند، می‌نویسند، دیگران در مورد آنچه می‌نویسند، فکر می‌کنند...

مطالعه مقاله>>

چه چیزی در رویکرد لکان به روانکاوی متفاوت است؟[1]

کار بالینی مبتنی بر اصول لکانی به ندرت با ادبیات روانکاوی مبتنی بر سایر مکاتب مقایسه شده است...

مطالعه مقاله>>

پرورژن‌ها از منظر رانه‌ی «من»

از سال 2015، از زمانی که این افتخار را داشتم، در موسسه‌ی سیاووشان سخنرانی کنم...

مطالعه مقاله>>

منشأهای نظریۀ روابط اُبژه

نویسندۀ مقاله، خوانشی متفاوتی از مقالۀ «سوگ و ملانکولیا توماس آگدن فروید ارائه می‌دهد.

مطالعه مقاله>>

عاطفه

عموماً افزایش به مثابه لذت و کاهش به عنوان نالذتی ثبت می‌شود...

مطالعه مقاله>>

انتقال و روان‌نژندی انتقال

برای فروید این دومین وجه انتقال به شدت اهمیت بیشتر و بیشتری پیدا می‌کند...

مطالعه مقاله>>

مدخل استنفورد لکان

نخستین نوشته‌های لکان ـ که در رشته روانپزشکی تحصیل کرده بود ـ در اواخر دهه ۱۹۲۰ (طی تحصیلات روانپزشکی‌اش) پدید آمد...

مطالعه مقاله>>

ازحد و مرزهای منطق فالیک تا نه‌-همه‌ی لکانی

لکان برای انجام این کار، به‌جای آنکه نظرات فروید را در رابطه با سکسوالیته‌ی بشری بی‌اعتبار کند...

مطالعه مقاله>>