روانکاوی

آذر ۱۵, ۱۴۰۰

هسته پس رانش

هسته پس رانش لکان ـ حل و فصلِ حک (Prägung)[۱] Lacan’s The Nucleus of Repression [1]- The Élaboration of the ‘Prägung’ سانجانا سینگ[۲] Sanjana Singh ژک […]
آذر ۱۳, ۱۴۰۰

پیرامون تکمیل عملکرد ذهن

همان‌طور که فروید در کتاب درس‌های مقدماتی جدید خود شرح می‌دهد، قسمتی از “ایگو” درنتیجه دوپاره‌شدن خود در مقابل قسمت دیگر خود قرار می‌گیرد. او روشن […]
آذر ۱۳, ۱۴۰۰

نوشتارهایی پیرامون فنون نوشته‌شده بین ۱۹۰۴ و ۱۹۱۹ (بخش اول)

مطلب زیر ترجمه‌ی بخش دیگری از کتاب “فرویدخوانی” (۲۰۰۴) نوشته‌ی ژان میشل کویینودوز است که قبلاً معرفی شده است. اینجا نویسنده افکار بنیادین فروید در ارتباط […]
آذر ۱۳, ۱۴۰۰

چالش در به کار بستن تکنیک و احترام به انسانیت مراجع

این مقاله گزارشی توصیفی است از سخنرانی جناب آقای دکتر بابک روشنایی مقدم که در مورخه‌ی ۲۲ آبان ۱۳۹۳ در این مرکز ارائه گردید. برخی واژه‌ها […]
آذر ۱, ۱۴۰۰

خودشیفتگی، استعاره‌ای برای توصیف حال و روزِ انسان [معاصر]

نظریه‌پردازان متأخرِ خودشیفتگی نوین نه فقط علت و معلول را خلط کرده‌اند (یعنی تحولاتی را که از فروپاشی زندگی عمومی ناشی می‌شود، نتیجه‌ی نوعی کیشِ خصوصی‌گرایی […]
آبان ۳۰, ۱۴۰۰

لکان، روان‌شناسی ایگو و پایان روان‌کاوی

در سمینار ۱۹۵۴‌ـ ۱۹۵۵ لکان می‌پرسد که “آیا اقتدارگرایی ایگو با روح اندیشه‌های فروید‌ی همخوانی دارد؟” این پرسش سرآغاز انتقاد لکان از روان‌شناسان ایگوست که معتقدند […]
آبان ۲۹, ۱۴۰۰

مصاحبه با لکان

روان‌کاو فردی ترسناک است. او گویی می‌تواند هرطور که دلش بخواهد، رفتارتان را هدایت کند و بهتر از خودتان از انگیزه‌های اعمالتان باخبر شود. لکان: اغراق […]
آبان ۲۶, ۱۴۰۰

درآمدی بر نوشتاری‌های “تعبیر رؤیا” و ” پیرامون رؤیاها”

ترجمه‌ی هرایر دانلیان نماگردی‌ـ سخن سیاووشان ۶ در تعبیر رؤیا، فروید برخی اندیشه‌های خلاقانه‌ای را مطرح می‌کند که قرار بود نه‌تنها روشی که رؤیاها تا آن […]
آبان ۲۶, ۱۴۰۰

سایکوز و زبان

تفاوت اساسی بین نظم خیالی و نظم نمادین ابزار نیرومندی در اختیار ما قرار می‌دهد تا بین سایکوز و نوروز تفاوت قائل شویم. هرچند فرد نوروتیک […]