روانکاوی

مرداد 18, 1400

روان‌کاوی و سکون ژوئیسانس

روان‌کاوی و سکون ژوئیسانس
مرداد 15, 1400

درباره روان کاوی

واژه‌ی آلمانی روان‌کاوی برای نخستین بار در 1896 در متون فروید بکار برده شد. فروید خود در تعریف آن می‌گوید: « کاری که بوسیله ی آن […]
مرداد 15, 1400

نوشتارهایی پیرامون فنون نوشته شده بین 1904 و 1919

مطلب زیر،ترجمه ی بخش دیگری از کتاب فروید خوانی (2004) نوشته ژان میشل کویینودوز است که قبلأ معرفی شده است.در این جا نویسنده افکار بنیادین فروید […]
مرداد 15, 1400

چالش در به کار بستن تکنیک و احترام به انسانیت مراجعه کننده

این مقاله گزارشی توصیفی است از سخنرانی جناب آقای دکتر بابک روشنایی مقدم که در مورخه ی 22 آبان 1393 در این مرکز ارائه گردید. برخی […]
مرداد 15, 1400

لکان ٬ روانشناسی ایگو و پایان روانکاوی

در سمینار 1954-55 لکان می پرسد : آیا اقتدارگرایی ایگو با روح اندیشه های فروید ی همخوانی دارد ؟ این پر سش سرآغاز انتقاد لکان از […]
مرداد 15, 1400

کریستوفر لش و فرهنگ خودشیفتگی

کریستوفر لش، نظریه‌پرداز اجتماعی و استاد تاریخ در دانشگاه راچستر آمریکا، کتاب بسیار معروف خود، «فرهنگ خودشیفتگی»، را نخستین بار در سال 1979 منتشر کرد. نظرات لش […]
مرداد 15, 1400

خودشیفتگی در زمانه‌ی ما

نظریه‌پردازان متأخرِ خودشیفتگی نوین نه فقط علت و معلول را خلط کرده‌اند (یعنی تحولاتی را که از فروپاشی زندگی عمومی ناشی می‌شود، نتیجه‌ی نوعی کیشِ خصوصی‌گرایی […]
مرداد 15, 1400

لذت رنج بردن یا رنج روانکاوی؟

افراد ابتدا می خواهند از دست  نشانه های بیماریشان (سمپتوم) رهایی یابند، اما روان کاوی نشانه محور نمی باشد. فروید[1] خیلی زود این موضوع را متوجه شد […]
مرداد 15, 1400

سایکوز و زبان

تفاوت ۳ اساسی بین نظم خیالی و نظم نمادین ابزار نیرومندی در اختیار ما قرار می دهد تا بین سایکوز و نوروز تفاوت قائل شویم. هرچند […]