فروید همواره با صدا کار کرده است، بدانسان که می‌گذاشت بیماران سخن بگویند و تداعی کنند و او چیدمانی را برای درمان تعیین و مشخص کرده است. همان طور که می دانید؛ اجتناب از تماس چشمی، روان کاوی شونده نمی‌تواند روان کاوش را ببیند. مسلما به این معنا نیست، که نگاه نقشی بازی نمی‌کند، امّا از آن جایی که نگاه تابع شکست است، باید آن چه رویت پذیر است ـ متفاوت با آن چه در رویاست، جایی که شنونده‌ای نیست ـ ادا شود، از طریق صدا راه ابرازی بیابد. با وجود این دامنه‌ی گسترده‌ی صدا، فروید به آن جایگاهی نظری نداد. آن چه به نام لاکان محفوظ مانده است، به سلسله‌ی ابژه‌های روان کاوانه ـ سینه، مدفوع، نگاه ـ صدا اضافه شده است. در عین حال باید ذکر کرد، که جایگاه آن به این خاطر مهم نیست، که به طبیعت متعلّق است، بلکه به این خاطر که دیگری بزرگ را ادا می‌کند، چه در گهواره‌ی فرهنگ قرار دارد، چنان که مشاهده‌ی فروید از بازی کودکانه نشان می‌دهد.

معرفی دکتر پیتر ویدمر

دکتر پیتر ویدمر، دکترای تخصصی روان‌شناسی، از بنیانگذاران و عضو پیشین انجمن روان‌کاوی فرویدی در کشورهای آلمانی‌زبان اروپا (AFP)، از بنیانگذاران، سر دبیر و نویسنده‌ی یکی از معتبرترین مجله‌های روان‌کاوی آلمانی زبان (RISS)است، که قریب سی سال است منتشر می‌شود. وی تحصیلات تخصصی خود را در سوییس و فرانسه گذرانده، سابقه‌ی تدریس روان‌کاوی به عنوان استاد مدعو در دانشگاه‌های مختلف از جمله زوریخ، کلمبیا (آمریکا)، کیوتو (ژاپن) را داراست و بنیانگذار و مدرس روان‌کاوی در سمینارهای روان‌کاوی فرویدی ـ لکانی در زوریخ می‌باشد و از نخستین مترجمان آثار لاکان به آلمانی به شمار می‌رود. وی همکاری پژوهشی با حلقه‌های معتبر روان‌کاوی از جمله Psychoanalytisches Kolleg) ( کالج روان‌کاوی آلمان و “فضای روان کاوانه” در فرانسه داشته است. بی‌گمان او یکی از معتبرترین صاحب‌نظران روان‌کاوی فرویدی ـ لکانی است که با تسلط کم‌نظیر بر روان‌کاوی فرویدی و خوانش لاکانی، فراتر رفته، دیدگاه های نوینی را در این حوزه عرضه کرده است و جز جنبه‌ی علمی، از جهت اخلاق انسانی شخصیتی ممتاز به شمار می‌رود. آثار ارزنده‌ی متعددی از او به زبان‌های مختلفی منتشر شده است که جنبه‌ی مرجعیت در حوزه‌ی روان‌کاوی دارند، از جمله : ساب ورژن اشتیاق، اضطراب (‌شرح سمینار X لاکان)، اسم خاص و حروف آن، وضع تروماتیک سوژه (تصویر بدن و اختلال‌های آن) II , I، روان کاوی در چین، تخریب “من”(2021) .

ANRISS ویژه‌نامه‌ی RISS با محوریت ایران و روان‌کاوی است که طرح جلد آن سیاووش در آتش است، در اکتبر 2016 انتشار یافته است و شامل سه بخش است: 1) اسطوره شناسی و جامعه، 2) ادبیات، هنر و تاریخ، 3) تمرکز ویژه و مقاله‌ی ضمیمه‌ی پیتر ویدمر با عنوان قلب و زبان.

دو سر مقاله به قلم دو سر دبیر این شماره، پیتر ویدمر و حسین مجتهدی نیز انتشار یافته است، که در مجموع شامل 12 مقاله، همراه با چکیده‌های مقاله‌ها به سه زبان و بیوگرافی کوتاه نویسندگان است و در 191 صفحه منتشر شده است. 

وی در سرمقاله‌ی خود با اشاره‌ای گذرا به پیشینه‌ی غنی فرهنگ ایرانی و تاریخ معاصر ایران و نیز تلاش‌های علمی و فرهنگی روان‌پژوهان ایرانی، چشم‌اندازی نوین را در این ویژه‌نامه تبیین می‌کند. تاریخ، فرهنگ، زبان و جامعه‌ی ایرانی از منظر تحلیل روان‌کاوانه‌ی روان‌پژوهانی فرهیخته بازتاب می‌یابد.

دکتر پیتر ویدمر در سه بازه ی زمانی سمینارهای خود را پیرامون روان‌کاوی فروید ـ لاکانی در مرکز خدمات روان‌شناختی سیاووشان برگزار کرده است. 

منبع : فصلنامه سیاووشان شماره‌های ۲،۳،۴،۷