مقالات

تئوری ترومای فرنزی

تئوری ترومای فرنزی[1] نویسندگان: آلبرتو فرگوسن[2]-میگل گوتیرز پلاز[3] مترجم: خشایار داودی‌فر فرنزی در آخرین سال‌های زندگی و فعالیتِ خویش مطالب فراوانی در باب تئوری تروما و کنشِ ‌درمانیِ مربوط به تروما نوشت. دوپون (1988) نوشته است که «فرنزی تئوری ترومای خویش را بر اساس مشاهدات بالینی مستقیم ابداع کرد». این نوشتارهای پایانیِ فرنزی توسط میشل […]

مطالعه مقاله>>

محدودیت و مراقبت از سلامتی

سلامتی کیفیتی است که وجود آن چندان ملموس نبوده و تنها در فقدان آن، جای خالی‌اش نمایان می‌شود. ما به صورت مطلق دارا و یا فاقد سلامتی نیستیم و در واقع سلامتی  کیفیتی است که ما همیشه نسبتی از آن را داراییم. بیماری‌های مزمن مانند پرفشاری خون، دیابت و بیماری‌های کلیوی فرد را در نقطه‌ای […]

مطالعه مقاله>>

عقدۀ ادیپ

من تصمیم گرفته‌ام [در این متن] به بررسی وضعیت عقدۀ ادیپ در نگاه لکان تا پایان سمینار دوم بپردازم. از یک سو نمی‌توان سمینار خاصی به عنوان بیان‌کنندۀ عقدۀ ادیپ در نظر گرفت. با این حال این موضوع در سراسر سمینار دوم مورد بحث قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در تحلیل لکان از «نامۀ ربوده […]

مطالعه مقاله>>

بررسی متافور و متونومی در متون لکان

بررسی متافور و متونومی در متون لکان[1] نویسنده: دیرک دی‌سخیتر[2] ترجمۀ نگار امیری من در این مقاله سعی دارم نظریه زبان­‌شناختی ژک لکان، روانکاو فرانسوی را ارائه و توضیح دهم. یه‌طور واضح‌تر، می‌خواهم نشان دهم چطور نظریه لکان برداشت سنتی (متافیزیکی) از متافور و متونومی را از اساس دگرگون کرد و اینکه نقش زبان، به­‌طور […]

مطالعه مقاله>>

هزینه و چرخۀ زندگی روانکاو: پاسخی به برگر و سوفر

هزینه و چرخۀ زندگی روانکاو: پاسخی به برگر و سوفر[1] نویسنده: دیوید پاولی[2] ترجمۀ آرام جابری این نامه موجب روییدن افکار بیشتری درباره هزینه و رابطۀ آن با چرخۀ زندگی روانکاو می‌شود. نامۀ زیگموند فروید به کارل آبراهام در سال ۱۹۱۲، چشم‌اندازی دربارۀ مسائلی چون هزینه، تعادل زندگی کاری و شخصی، و جایگاه نوشتن و […]

مطالعه مقاله>>

اندر تجسّم کلمه

مقایسۀ تطبیقی صحنۀ آینه‌ای لکان و داستان سیمرغ منطق‌الطیر عطار معادلیست برای مرحله یا صحنۀ آینه‌ای لکان mirror stage  یا لااقل می‌توان آن را چنین در نظر گرفت: در نظر بگیریم که پرندگان می‌بایست نمایندۀ دریافت‌های قطعه‌قطعۀ بدنی ما باشند مانند وضعیتی که کودک در قبل از مرحلۀ آینه‌ای تجربه می‌کند. آنها در جستجوی یک […]

مطالعه مقاله>>

خوانشی بر «اسطورۀ فردی روان‌نژند»؛ اثر برجستۀ لکان در باب وسواس

برداشت لکان از وسواس-سمپتوم‌ها، مکانیزم و ساختار اسطورۀ فردی روان‌نژند اثر برجستۀ لکان در باب وسواس و تاریخچۀ موردی موش‌مرد در زبان انگلیسی بسیار نایاب است. این متن برداشتی از سخنرانی لکان در پاریس-اوایل دهۀ 1950- است که نسخۀ غیررسمی آن در سال 1953 سریعاً منتشر شد. نسخۀ ویرایش‌شدۀ فرانسوی به ویراستاری ژاک آلن میلر […]

مطالعه مقاله>>

پیکاری سترگ در درون جامعۀ روانکاوی آمریکا

پیکاری سترگ در درون جامعۀ روانکاوی آمریکا: «منفورترین چیزی که تاکنون دیده‌ام»[1] یک استاد دانشگاه متهم به یهودستیزی شد. این مناقشه به بحثی بزرگتر و آشفته‌تر دربارة خود روانشناسی بدل شده است نویسنده: جِی. اولیور کانروی[2] ترجمۀ: مجتبی ارحام‌صدر و لیلا بهنیا ویراستار: فرید درفشی لارا شیهی (Lara Sheehi)، درمانگرِ روانکاو و استاد روانشناسی در […]

مطالعه مقاله>>

ابعاد از دست رفتۀ ویریلیو: امر روانی و امر فنی

ابعاد از دست رفتۀ ویریلیو: امر روانی و امر فنی[1] نویسنده: ایزابل میلار[2] ترجمه: فاطمه ناجی میدانی مشهور است که فیلسوف، معمار و تاریخ‌نگار فرانسوی، پل ویریلیو[3]، مخالف ایدئولوژی «برج‌گرایی[4]» بود، زیرا معتقد بود آینده شهرها را بُعد رو به آسمان آنها نمی‌سازد. در واقع، او در دهة ۱۹۶۰ به‌ همراه کلود پارنتِ[5] معمار در […]

مطالعه مقاله>>

درسگفتار نوزدهم؛ مقاومت و سركوب

برای بهبود درکمان از روان‌نژدی‌ها نیاز به کسب تجارب جدیدی داریم و اکنون در شرف کسب دو تجربه از این دست هستیم. هر دوی این امور بسیار قابل توجه بوده و در زمان کشف خود شگفت‌انگیز بودند. البته شما از طریق بحث‌های پیشین برای [آموختن] این دو آماده هستید. در وهلۀ اول باید دانست هنگامی که معالجۀ بیماری را […]

مطالعه مقاله>>

از کیرکگور تا لکان: تکرار؟

از کیرکگور تا لکان: تکرار؟[1] مارو بلو[2] ترجمه: خشایار داودی فر کیرکگور که به گفتۀ لکان «موشکاف‌ترین پرسش‌گر روحِ»[3] پیش از فروید بود، چنان که خودش نیز تصدیق کرده است گرفتار مشکلی بوده است: «این که آیا تکرار ممکن است و معنای آن چیست؛ آن چیز در تکرار پیروز می‌شود یا شکست می‌خورد؟»[4] او گفته […]

مطالعه مقاله>>

تاریخ هرودوت و شرق‌شناسی؛ مواجهه با دیگری یا دگر‌من؟

مقدمه: در این نوشتار تلاش دارم تا با اتکا به فصول هفتم تا دهم کتاب تاریخ هرودوت که به ترتیب به موضوعات «ایرانیان»؛ «شورش سارد»؛ «بابل»؛ و «سقوط بابل» اختصاص پیدا کرده است، با نظر به برخی از نظریات متفکران پسااستعماری به منطق روایی، نحوه‌ی مواجهه با دیگریِ شرقی و در نهایت به شکل تکوین‌یافتنِ […]

مطالعه مقاله>>