جامعه

جنسیت در عصر پساانسان

مضمون تمام کارهای پلاتونوف در دهه ۲۰ عدم اعتماد به عشق جنسی است...

مطالعه مقاله>>

روان‌کاوی و تحلیل‌های کلان اجتماعی

صحبت‌های من به صورت کلی در مورد این است که آیا روان‌کاوی که به درمان فرد می‌پردازد...

مطالعه مقاله>>

چرا رویاپردازی باید نوعی کار به‌شمار برود؟

نیچه به یک گسست تاریخی در رابطه با کار اشاره می‌کند که آن را به صورت مبهم و با عباراتی کلی توصیف می‌کند...

مطالعه مقاله>>

سوگِ هجرت : دیدگاه‌های روان‌کاوانه‌ی معاصر درمورد تجربه‌ی مهاجرت

در این مقاله به موضوعات کلیدی متعددی که مربوط به فهم مهاجرت از دیدگاه روانکاوی معاصر به عنوان تجربه ی روانی است و ...

مطالعه مقاله>>

زیستن با غیاب و ارعاب

ترومای کودکی بیش از آنکه به یک اتفاق و رخداد منفرد آسیب‌زا اشاره داشته باشد، یک «وضعیت» مزمن است...

مطالعه مقاله>>

وقتی دود در چشمانمان فرو می‌رود…

چیزهایی هست که هر نسلی را به تسخیر خود درمی‌آورد؛ همهمه‌ای در پس‌زمینه که اکنون را از آن خود می‌کند...

مطالعه مقاله>>

ادیپوس کشورهای عربی

جهاد مزاروه در یک دهکدۀ فلسطینی به دنیا آمده است...

مطالعه مقاله>>

خودشیفتگی، استعاره‌ای برای توصیف حال و روزِ انسان [معاصر]

اریک فروم در کتاب "قلب آدمی"، معنای بالینی خودشیفتگی را کاملاً کنار می‌گذارد و حوزه‌ی شمول این اصطلاح را چنان گسترش می‌دهد که همه‌ی اَشکالِ "نخوت"، "تحسینِ خود"

مطالعه مقاله>>

کریستوفر لش و فرهنگ خودشیفتگی

برنهاد اصلی لش در فرهنگ خودشیفتگی این است که فرهنگ غرب را بحرانی همگانی فرا گرفته است. او این بحران فرهنگی را ناشی از آنچه "بحران اعتماد" می‌نامد، می‌داند

مطالعه مقاله>>

ازدواج با فرزند‌خوانده از دیدگاه روان‌کاوی اجتماعی

در تاریخ جوامع بشری، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که تغییر بنیادین در زندگانی بشر ایجاد کرد و سرآغاز زندگانی اجتماعی شد، فرهنگ و تمدن بود که یکی از مهم‌ترین عناصر آن، قانون است.

مطالعه مقاله>>

مهاجرت: تجربه‌ای از جنس اوّلینِ قدم‌های کودکی

مهاجرت یک‌باره فرد را از دنیای آشنای صداها، طعم‌ها و چهره‌ها به جهانی پرتاب می‌کند که بیشتر چیزهایش غریبه‌ان

مطالعه مقاله>>

تجربه سرطان و آفرینش معنای نمادین

نظریه‌پردازان روانکاو دیدگاه‌های سودمندی را برای فهم جریان نمادسازی در افراد مبتلا به سرطان فراهم کرده‌اند

مطالعه مقاله>>