جدیدترین مقالات

چرا رویاپردازی باید نوعی کار به‌شمار برود؟

نیچه به یک گسست تاریخی در رابطه با کار اشاره می‌کند که آن را به صورت مبهم و با عباراتی کلی توصیف می‌کند...

نویسنده: مای وگنر
مترجم فارسی: امیرمحمد باقری چناری
تعداد کلمات : 8,256 کلمه
زمان مطالعه: 28 دقیقه
مطالعه مقاله>>

تدریس سوگ و مالیخولیای فروید

چه بسیار راه‌هایی که در تدریس آثار فروید وجود دارد «سوگ و مالیخولیا» یکی از بهترین خدماتی است که فروید به روانکاوی کرده است. اما مانند سایر آثار وی، این مقاله را نیز نمی‌توان به شکلی منفرد {و بدون در نظر گرفتن سایر آثار فروید} مورد مطالعه قرار داد. از آنجایی که فروید به شکلی […]

مطالعه مقاله>>

جنسیت در عصر پساانسان

مضمون تمام کارهای پلاتونوف در دهه ۲۰ عدم اعتماد به عشق جنسی است...

مطالعه مقاله>>

در باب ساخت دهی در کار فروید

ثمرۀ واپسین دوران اندیشۀ فروید، دقیقاً دوسال پیش از سکوت ابدی وی، نوشته‌ای است...

مطالعه مقاله>>

تدریس سوگ و مالیخولیای فروید

چه بسیار راه‌هایی که در تدریس آثار فروید وجود دارد «سوگ و مالیخولیا» یکی از بهترین خدماتی است که فروید به روانکاوی کرده است. اما مانند سایر آثار وی، این مقاله را نیز نمی‌توان به شکلی منفرد {و بدون در نظر گرفتن سایر آثار فروید} مورد مطالعه قرار داد. از آنجایی که فروید به شکلی […]

مطالعه مقاله>>

جنسیت در عصر پساانسان

مضمون تمام کارهای پلاتونوف در دهه ۲۰ عدم اعتماد به عشق جنسی است...

مطالعه مقاله>>

در باب ساخت دهی در کار فروید

ثمرۀ واپسین دوران اندیشۀ فروید، دقیقاً دوسال پیش از سکوت ابدی وی، نوشته‌ای است...

مطالعه مقاله>>

جامعه

جنسیت در عصر پساانسان

مضمون تمام کارهای پلاتونوف در دهه ۲۰ عدم اعتماد به عشق جنسی است...

مطالعه مقاله>>

روان‌کاوی و تحلیل‌های کلان اجتماعی

صحبت‌های من به صورت کلی در مورد این است که آیا روان‌کاوی که به درمان فرد می‌پردازد...

مطالعه مقاله>>

چرا رویاپردازی باید نوعی کار به‌شمار برود؟

نیچه به یک گسست تاریخی در رابطه با کار اشاره می‌کند که آن را به صورت مبهم و با عباراتی کلی توصیف می‌کند...

مطالعه مقاله>>

سوگِ هجرت : دیدگاه‌های روان‌کاوانه‌ی معاصر درمورد تجربه‌ی مهاجرت

در این مقاله به موضوعات کلیدی متعددی که مربوط به فهم مهاجرت از دیدگاه روانکاوی معاصر به عنوان تجربه ی روانی است و ...

مطالعه مقاله>>

زیستن با غیاب و ارعاب

ترومای کودکی بیش از آنکه به یک اتفاق و رخداد منفرد آسیب‌زا اشاره داشته باشد، یک «وضعیت» مزمن است...

مطالعه مقاله>>

وقتی دود در چشمانمان فرو می‌رود…

چیزهایی هست که هر نسلی را به تسخیر خود درمی‌آورد؛ همهمه‌ای در پس‌زمینه که اکنون را از آن خود می‌کند...

مطالعه مقاله>>

فرهنگ و هنر

سینتوم و حلقه‌ی بورومیان[1]

زبان به ذهنیت نظم می‌دهد. لاکان برای اینکه بتواند مسئله مواجهه‌ی ذهن و امرواقع را حل کن...

مطالعه مقاله>>

نظربازی با یک الماس

هیچ‌کس به اندازه‌ی یک پدربزرگ آن هم هنگامی که روی نیمکت همیشگی‌اش نشسته...

مطالعه مقاله>>

گسست میان رژیم حس و رژیم حقیقت

ما امروز در ایران و ایرانی با انواع گسست‌ها دست به گریبان هستیم. گسست‌ها عموماً و در ادامه به انقلاب می‌انجامند...

مطالعه مقاله>>

حلقه بورومیان

زبان به ذهنیت نظم می‌دهد. لاکان برای اینکه بتواند مسئله مواجهه‌ی ذهن و امرواقع را حل کند به توپولوژی رو آورد...

مطالعه مقاله>>

ساختنِ دلتنگی با چند دال

چندتا خمیر بازی می‌دادند دست‌مان و می‌گفتند یک چیزی درست کنیم...

مطالعه مقاله>>

و عشق را که خواهر «تنهایی» است…

از مواهب عشق­ برای آدمی یکی هم این است که تنهایی را از او می‌ستاند...

مطالعه مقاله>>

فلسفه

فلسفه و معنای زندگی

ما در فلسفه وقتی به‌صورت تخصصی در مورد معنای زندگی صحبت می‌کنیم، معمولا از معنای معنا آغاز می‌کنیم...

مطالعه مقاله>>

اخلاقیات را نفرتِ جاودانه آفریده است!

نیچه در فصل «درباره‌ی تاریخ طبیعی اخلاق» در کتاب آن‌سوی خیر و شر اشاره می‌کند...

مطالعه مقاله>>

دانش، قرن ها به منزله دفاع در برابر حقیقت جست و جو شده است

دانشگاه فقط باید محل جست و جوی حقیقت در بستری از آزادی آکادمیک باشد...

مطالعه مقاله>>

آیا شهامت خروج از نابالغی را داریم؟

از نظر کانت «کاربرد خصوصی عقل» از آنجایی که می‌تواند با انگیزه و عُلقه‌های شخصی پیوند بخورد...

مطالعه مقاله>>

پاره ای تاملات فلسفی پیرامون روان‌شناسی و روان‌کاوی

مطالعه مقاله>>

علم تفکر نمی‌کند

علم تفکر نمی‌کند و این جمله‌ی آزاردهنده‌ای‌ است... اما باوجوداین همواره و به شیوه‌ی خاص خود با تفکر ارتباط دارد

مطالعه مقاله>>