جدیدترین مقالات

مشروطه و اکنون ما

  تروما، تکرار مالیخولیایی یا تکرار رهایی­‌بخش[1] دربارۀ اهمیت پیروزی مشروطه بسیار می‌­توان سخن گفت؛ کما اینکه سخن‌­ها گفته شده و می‌­شود. اگر اجازه داشته باشم می­‌خواهم از منظر روان­‌کاوی نگاهی به این رخداد تاریخی مهم داشته باشم، چه روان­‌کاوی و تاریخ قرابت‌­ها و پیوندهای مفهومی و نظری محکمی با یکدیگر دارند. ابتدا با ذکر […]

نویسنده: میثم بازانی
تعداد کلمات : 3121
مطالعه مقاله>>

عقدۀ ادیپ

من تصمیم گرفته‌ام [در این متن] به بررسی وضعیت عقدۀ ادیپ در نگاه لکان تا پایان سمینار دوم بپردازم. از یک سو نمی‌توان سمینار خاصی به عنوان بیان‌کنندۀ عقدۀ ادیپ در نظر گرفت. با این حال این موضوع در سراسر سمینار دوم مورد بحث قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در تحلیل لکان از «نامۀ ربوده […]

مطالعه مقاله>>

مردم در قامت یک بدن مجازی

مردم در قامت یک بدن مجازی: پوپولیسم، پارانویا و ارتباطات دیجیتال[1]نویسنده: کلاوس-دیتر راث[2] مترجمان: امیرمحمد باقری چناری – علی هداوند ۱فروید در گفتگو با انیشتین به سال ۱۹۳۲ در «چرا جنگ؟» می‌نویسد: «اجتماع مردم باید پایا و سازماندهی‌شده باشد؛ [اجتماع مردم] می‌بایست برای مواجهه‌ با خطر شورش‌های احتمالیْ قوانینی وضع کند؛ باید تشکیلاتی ایجاد و […]

مطالعه مقاله>>

بررسی متافور و متونومی در متون لکان

بررسی متافور و متونومی در متون لکان[1] نویسنده: دیرک دی‌سخیتر[2] ترجمۀ نگار امیری من در این مقاله سعی دارم نظریه زبان­‌شناختی ژک لکان، روانکاو فرانسوی را ارائه و توضیح دهم. یه‌طور واضح‌تر، می‌خواهم نشان دهم چطور نظریه لکان برداشت سنتی (متافیزیکی) از متافور و متونومی را از اساس دگرگون کرد و اینکه نقش زبان، به­‌طور […]

مطالعه مقاله>>

عقدۀ ادیپ

من تصمیم گرفته‌ام [در این متن] به بررسی وضعیت عقدۀ ادیپ در نگاه لکان تا پایان سمینار دوم بپردازم. از یک سو نمی‌توان سمینار خاصی به عنوان بیان‌کنندۀ عقدۀ ادیپ در نظر گرفت. با این حال این موضوع در سراسر سمینار دوم مورد بحث قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در تحلیل لکان از «نامۀ ربوده […]

مطالعه مقاله>>

مردم در قامت یک بدن مجازی

مردم در قامت یک بدن مجازی: پوپولیسم، پارانویا و ارتباطات دیجیتال[1]نویسنده: کلاوس-دیتر راث[2] مترجمان: امیرمحمد باقری چناری – علی هداوند ۱فروید در گفتگو با انیشتین به سال ۱۹۳۲ در «چرا جنگ؟» می‌نویسد: «اجتماع مردم باید پایا و سازماندهی‌شده باشد؛ [اجتماع مردم] می‌بایست برای مواجهه‌ با خطر شورش‌های احتمالیْ قوانینی وضع کند؛ باید تشکیلاتی ایجاد و […]

مطالعه مقاله>>

بررسی متافور و متونومی در متون لکان

بررسی متافور و متونومی در متون لکان[1] نویسنده: دیرک دی‌سخیتر[2] ترجمۀ نگار امیری من در این مقاله سعی دارم نظریه زبان­‌شناختی ژک لکان، روانکاو فرانسوی را ارائه و توضیح دهم. یه‌طور واضح‌تر، می‌خواهم نشان دهم چطور نظریه لکان برداشت سنتی (متافیزیکی) از متافور و متونومی را از اساس دگرگون کرد و اینکه نقش زبان، به­‌طور […]

مطالعه مقاله>>

جامعه

پیکاری سترگ در درون جامعۀ روانکاوی آمریکا

پیکاری سترگ در درون جامعۀ روانکاوی آمریکا: «منفورترین چیزی که تاکنون دیده‌ام»[1] یک استاد دانشگاه متهم به یهودستیزی شد. این مناقشه به بحثی بزرگتر و آشفته‌تر دربارة خود روانشناسی بدل شده است نویسنده: جِی. اولیور کانروی[2] ترجمۀ: مجتبی ارحام‌صدر و لیلا بهنیا ویراستار: فرید درفشی لارا شیهی (Lara Sheehi)، درمانگرِ روانکاو و استاد روانشناسی در […]

مطالعه مقاله>>

ابعاد از دست رفتۀ ویریلیو: امر روانی و امر فنی

ابعاد از دست رفتۀ ویریلیو: امر روانی و امر فنی[1] نویسنده: ایزابل میلار[2] ترجمه: فاطمه ناجی میدانی مشهور است که فیلسوف، معمار و تاریخ‌نگار فرانسوی، پل ویریلیو[3]، مخالف ایدئولوژی «برج‌گرایی[4]» بود، زیرا معتقد بود آینده شهرها را بُعد رو به آسمان آنها نمی‌سازد. در واقع، او در دهة ۱۹۶۰ به‌ همراه کلود پارنتِ[5] معمار در […]

مطالعه مقاله>>

تاریخ هرودوت و شرق‌شناسی؛ مواجهه با دیگری یا دگر‌من؟

مقدمه: در این نوشتار تلاش دارم تا با اتکا به فصول هفتم تا دهم کتاب تاریخ هرودوت که به ترتیب به موضوعات «ایرانیان»؛ «شورش سارد»؛ «بابل»؛ و «سقوط بابل» اختصاص پیدا کرده است، با نظر به برخی از نظریات متفکران پسااستعماری به منطق روایی، نحوه‌ی مواجهه با دیگریِ شرقی و در نهایت به شکل تکوین‌یافتنِ […]

مطالعه مقاله>>

جنسیت در عصر پساانسان

مضمون تمام کارهای پلاتونوف در دهه ۲۰ عدم اعتماد به عشق جنسی است...

مطالعه مقاله>>

روان‌کاوی و تحلیل‌های کلان اجتماعی

صحبت‌های من به صورت کلی در مورد این است که آیا روان‌کاوی که به درمان فرد می‌پردازد...

مطالعه مقاله>>

چرا رویاپردازی باید نوعی کار به‌شمار برود؟

نیچه به یک گسست تاریخی در رابطه با کار اشاره می‌کند که آن را به صورت مبهم و با عباراتی کلی توصیف می‌کند...

مطالعه مقاله>>

فرهنگ و هنر

اسطوره چيست؟

فاطمه حیدری[i] اسطوره کلمه‌ای معرب است که از واژۀ یونانی هیستوریا[ii] به معنی «جست و جو، آگاهی و داستان» گرفته شده است. بازماندۀ این واژه در انگلیسی story به معنی «داستان و حکایت» و در زبان فرانسه histoire به معنی «تاریخ و حکایت» است. برای بیان مفهوم اسطوره در زبان‌های اروپایی از بازماندۀ واژۀ میتوس[iii]به معنی «شرح، خبر و قصه» […]

مطالعه مقاله>>

سینتوم و حلقه‌ی بورومیان[1]

زبان به ذهنیت نظم می‌دهد. لاکان برای اینکه بتواند مسئله مواجهه‌ی ذهن و امرواقع را حل کن...

مطالعه مقاله>>

نظربازی با یک الماس

هیچ‌کس به اندازه‌ی یک پدربزرگ آن هم هنگامی که روی نیمکت همیشگی‌اش نشسته...

مطالعه مقاله>>

گسست میان رژیم حس و رژیم حقیقت

ما امروز در ایران و ایرانی با انواع گسست‌ها دست به گریبان هستیم. گسست‌ها عموماً و در ادامه به انقلاب می‌انجامند...

مطالعه مقاله>>

حلقه بورومیان

زبان به ذهنیت نظم می‌دهد. لاکان برای اینکه بتواند مسئله مواجهه‌ی ذهن و امرواقع را حل کند به توپولوژی رو آورد...

مطالعه مقاله>>

ساختنِ دلتنگی با چند دال

چندتا خمیر بازی می‌دادند دست‌مان و می‌گفتند یک چیزی درست کنیم...

مطالعه مقاله>>

فلسفه

از کیرکگور تا لکان: تکرار؟

از کیرکگور تا لکان: تکرار؟[1] مارو بلو[2] ترجمه: خشایار داودی فر کیرکگور که به گفتۀ لکان «موشکاف‌ترین پرسش‌گر روحِ»[3] پیش از فروید بود، چنان که خودش نیز تصدیق کرده است گرفتار مشکلی بوده است: «این که آیا تکرار ممکن است و معنای آن چیست؛ آن چیز در تکرار پیروز می‌شود یا شکست می‌خورد؟»[4] او گفته […]

مطالعه مقاله>>

فلسفه و معنای زندگی

ما در فلسفه وقتی به‌صورت تخصصی در مورد معنای زندگی صحبت می‌کنیم، معمولا از معنای معنا آغاز می‌کنیم...

مطالعه مقاله>>

اخلاقیات را نفرتِ جاودانه آفریده است!

نیچه در فصل «درباره‌ی تاریخ طبیعی اخلاق» در کتاب آن‌سوی خیر و شر اشاره می‌کند...

مطالعه مقاله>>

دانش، قرن ها به منزله دفاع در برابر حقیقت جست و جو شده است

دانشگاه فقط باید محل جست و جوی حقیقت در بستری از آزادی آکادمیک باشد...

مطالعه مقاله>>

آیا شهامت خروج از نابالغی را داریم؟

از نظر کانت «کاربرد خصوصی عقل» از آنجایی که می‌تواند با انگیزه و عُلقه‌های شخصی پیوند بخورد...

مطالعه مقاله>>

زمان در فلسفه‌ی مارتین هایدگر (بخش اول)

در مقاله می‌کوشیم تا خلاصه ی کوتاهی در خصوص زمان از دیدگاه هایدگر عنوان کنیم.

مطالعه مقاله>>