سخن آشنا

حافظ و درد عشق

یش از یک قرن از پیدایش نگرش روان‌کاوی می‌گذرد. فروید پایه‌گذار روان‌کاوی معتقد بود...

مطالعه مقاله>>

تباهی در تبانی: زیر پوست ضمیر آگاه تمدن

سای‌­نیوسیس: بانو، سال‌ها پیش، شما به ما آموختید...

مطالعه مقاله>>

ثأتیرات مختلف همه‌گیری در زندگی فردی و اجتماعی

ذهنی‌سازی در برابر چپاول و هرج‌ومرج انسان‌ها در شرایط خطرناک‌ـ‌ مانند بروز اپیدمی یا جنگ‌...

مطالعه مقاله>>

تأثیر پس‌رفت فلسفه بر روان‌کاوی و روان‌شناسی

بسیاری قبل از آنکه فروید یا لکان را روان‌شناس و روان‌کاو بشمارند، از فیلسوف‌بودن آنان سخن می‌گویند...

مطالعه مقاله>>

جایگاه و ویژگی‌های شاهنامه‌ی پیرایش استاد خالقی مطلق و روش پیرایش علمی ـ‌ انتقادی

بیش از پنجاه سال است که استاد خالقی مطلق با کار شاهنامه به‌صورت جدی درگیر است...

مطالعه مقاله>>

چراغ‌ها را من روشن می‌کنم

معمولاً با خاموش‌کردن چراغ می‌خواهیم پرده بر واقعیتی بکشیم؛ پرده‌ی تاریکی؛ تا دیده نشود...

مطالعه مقاله>>

نفس آهو

فکر می‌کنم پدربزرگ هیچ‌وقت نبخشیدم. پنج سالم بود. بخش بزرگی از روز و شبم را با...

مطالعه مقاله>>

هدهد روان‌کاو

هدهد... نقشی چون روان‌کاو بازی می‌کند. افراد به روان‌کاو مراجعه می‌کنند...

مطالعه مقاله>>

تراژدی سرقت روانی

در همین ابتدا برای اجتناب از به سرقت رفتن دارایی های روانی یک فرد...

مطالعه مقاله>>