مریم محمدی

تخصص: روان درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط موضوعی

آخرین مدرک تحصیلی:

کاندیدای دکتری تخصصی

 

دانشگاه محل تحصیل:

دانشگاه خوارزمی

 

انیستیتو:

مرکز مطالعات روانکاوی تهران

 

موقعیت‌های شغلی:

روان درمانگر تحلیلی

 

موقعیت‌های آکادمیک:

دانشجوی دکتری روانشناسی

 

مقالات و ترجمه‌ها:

  • مقایسه اثربخشی برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده با برنامه پرنده کوچولو بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک. مجله دستاوردهای روانشناختی.
  • تدوین برنامه درمانی یکپارچه با خانواده برای اوتیسم و مقایسه اثربخشی آن با پرنده کوچولو بر کاهش استرس والدگری والدین کودکان مبتلا به اوتیسم. مجله پژوهش در علوم توانبخشی.
  • اثربخشی برنامه والدگری ذهن­آگاهانه بر استرس والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران نوجوانان با تعارض بالا. مجله­ی روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی.
  • از ارتقا تا سقوط آزاد: سهم پژوهشگران ایرانی در بازار مجلات علمی نامعتبر. مجله آموزش عالی ایران.
  • بررسی انگیزه‌های سوءاستفاده از کودکان توسط مادران بلاگر و سلامت روانی فرزندان آنان در فضای مجازی، پژوهش در سلامت روانشناختی.
  • نقش راهبردهای تنظیم شناختیِ هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان پرستاری، نشریه روان پرستاری.
  • بررسی علل زیربنایی گرایش والدین دارای کودک خردسال 2 تا 6 سال به مراقبت دیجیتالی: یک مطالعه کیفی، پژوهش در سلامت روانشناختی.
  • نقش فرهنگ در فرزندپروری و تاثیر آن در شکل‌گیری شخصیت کودکان: یک مطالعه مروری، پژوهش در سلامت روانشناختی.