هرایر دانلیان

تخصص: روان‌درمانگر تحلیلی و زوج درمانگر

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای تخصصی مشاوره

 

دانشگاه محل تحصیل:

علوم و تحقیقات تهران

 

موقعیت‌های شغلی:

عضو کمیته تخصصی تدوین دستورالعمل مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و روان درمانی خانواده سازمان بهزیستی کشور

 

موقعیت‌های آکادمیک:

مدرس دانشگاه آزاد

 

سایر فعالیت‌ها:

عضو هیئت موسس مرکز خدمات روان‌شناختی سیاووشان

عضو هیئت تحریریه نشریه سخن سیاووشان

دارای پروانه فعالیت از نظام روانشناسی و مشاوره

 

ترجمه:

کتاب فروید خوانی بخش ۱، فروید خوانی بخش ۲
برخی مقاله های ترجمه شده
خوانش جدیدی از منشاهای نیریه روابط ابژه- توماس آگدن چاپ در سخن سیاووشان ۴
ملاحظاتی پیرامون نیریه و عمل در تفسیر رویا- زیگموند فروید چاپ در سخن سیاووشان ۳
شالوده عقلانی نظریه های تحولی روان کاوانه- ژوزف پالومبو، هارولد بندیکس، سخن سیاووشان ۵

مقالات منتشر شده: 

اثربخشی زوج درمانی بازسازی عاطفی بر عرف گرایی اجتماعی و آشفتگی همه جانبه
مجله علمی-پژوهشی مجله بین المللی مطالعات سلامت سال ۲۰۲۱
مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری- تلفیقی و زوج درمانی بازسازی عاطفی بر عرف گرایی اجتماعی و آشفتگی همه جانبه
مجله علمی- پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال ۲۰۲۲