مرکز خدمات روانشناختی سیاووشان

 

 

موقعیت‌های آکادمیک

جذب بورسیه هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 

تالیفات و ترجمه ها

بررسی ویژگی‌های روانسنجی چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R) در کارکنان نیروهای مسلح

مقایسۀ کنترل تکانه و نظم بخشی هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به اعتیاد غذایی

بابایی، ش.، و اصغرنژادفرید، ع.، و فتحعلی لواسانی، ف.، و بیرشک، ب. (1396). مقایسۀ کنترل تکانه و نظم بخشی هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به اعتیاد غذایی. مجلۀ روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), 23(1), 22-36.


مقایسه نظم‌بخشی هیجانی در افراد مبتلا به اعتیاد اینترنتی، غذایی، مواد افیونی و گروه کنترل
شیرزاد بابایی*، علی اصغر اصغرنژاد فرید، فهیمه فتحعلی لواسانی، بهروز بیرشک. 139.. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 4. 432-447.

Evaluating the Effectiveness of Short-Term Psychodynamic/Interpersonal Group Psychotherapy for perfectionism.
2022. Eastern Group Psychotherapy Society. (in press).

سایر فعالیت ها

روان درمانگر و روانشناس بالینی
فعالیت در کلینیک فرح‌بخش، موسسه خیریه گوهر بینا، مرکز مشاوره و خوابگاه‌های حکیمیه و جشنواره دانشگاه علم و صنعت و مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی – پردیس دانشگاه عباسپور به‌عنوان

روانشناس بالینی
فعالیت در سازمان رفاه و خدمات اجتماعی معاونت شهرداری تهران بعنوان روانشناس بالینی

مقایسه نظم‌بخشی هیجانی در افراد مبتلا به اعتیاد اینترنتی، غذایی، مواد افیونی و گروه کنترل
شیرزاد بابایی*، علی اصغر اصغرنژاد فرید، فهیمه فتحعلی لواسانی، بهروز بیرشک. 139.. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 4. 432-447.

روز های در دسترس

  09:00 – 10:30 10:30 – 11:00 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30 – 16:00 16:00 – 17:30 17:30 – 19:00
Aliquam
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
preloader