کودکان

بهمن ۲۸, ۱۴۰۰

کودکانی که درون یک فقدان زاده می‌شوند

«آدمی چگونه می‌تواند چیزی را که هرگز نداشته است، از دست بدهد؟» آیا یک کودک می‌تواند درون یک فقدان زاده شود؟ گروهی چنین استدلال می‌کنند که […]
preloader