چارلز ملمن

اسفند ۲۵, ۱۴۰۰

نگاهی دوباره به مطالعاتی درباب هیستری

معرفی کتاب نگاهی دوباره به مطالعاتی درباب هیستری تروما، ناسازگاری، پس‌رانش و ضمیر ناآگاه از نگاه چارلز ملمن گردآورنده: مریم وحیدمنش این کتاب دربرگیرنده‌ی سمینارهایی است […]
preloader