پیتر ویدمر

بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

به بهانه‌ی تولد پیتر ویدمر

فروید همواره با صدا کار کرده است، بدانسان که می‌گذاشت بیماران سخن بگویند و تداعی کنند و او چیدمانی را برای درمان تعیین و مشخص کرده […]
preloader