هایدگر

آبان ۲۶, ۱۴۰۰

علم تفکر نمی‌کند

  مارتین هایدگر در کتاب “چه باشد آنچه خوانندش تفکر” می‌نویسد: «علم تفکر نمی‌کند و این جمله‌ی آزاردهنده‌ای‌ است… اما باوجوداین همواره و به شیوه‌ی خاص […]
آبان ۱۷, ۱۴۰۰

زمان در فلسفه‌ی مارتین هایدگر (بخش اول)

در مقاله می‌کوشیم تا خلاصه ی کوتاهی در خصوص زمان از دیدگاه هایدگر عنوان گنیم.
preloader