نفرت

اسفند ۲۵, ۱۴۰۰

در باب حضور نفرت

نفرت در رابطه با درمانگر/مادر وینیکات -روانکاو بریتانیایی- در باب بررسی تکنیک روان‌کاوی از مطالعات و مشاهدات خود از کودکان بهره­ی بسیار برده است. به نظر […]
preloader