مراجع

آذر ۱۳, ۱۴۰۰

چالش در به کار بستن تکنیک و احترام به انسانیت مراجع

این مقاله گزارشی توصیفی است از سخنرانی جناب آقای دکتر بابک روشنایی مقدم که در مورخه‌ی ۲۲ آبان ۱۳۹۳ در این مرکز ارائه گردید. برخی واژه‌ها […]
preloader