مارسل پروست

بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

مارسل پروست و سیاستِ نوشتار

بسیار شنیده‌ایم که هنر باید بازتاب‌دهنده‌ی واقعیت باشد و چیز‌ها را به همان شکلی که در جای خود مستقر شده‌اند بازنمایی کند، اما آیا هنر می‌تواند […]
بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

مارسل پروست و «جبر تکرار»

مارسل پروست در پاره‌ای از شاهکار جاودانه‌ی خود، «در جستجوی زمان از دست رفته» توصیفی چشم‌گیر از حالتِ روانیِ «وسواس»‌‌ ارائه می‌دهد که در منتهادرجه‌ی شکوه […]
preloader