فیلم‌های فارسی

آبان ۱۷, ۱۴۰۰

قدرت و پزشکان: زنان و مردان در متن فیلم‌های فارسی

نوشته‌شده توسط دکتر طاهره باریی، روان‌کاو مقیم فرانسه چکیده: این مقاله نقش اتوریته را در عالم پزشکی نزد ایرانیان عصر حاضر بررسی می‌کند. اهمیت بارِ زبان […]
preloader