فلسفه

بهمن ۲۸, ۱۴۰۰

آیا شهامت خروج از نابالغی را داریم؟

مروری بر مقاله‌ی «روشنگری چیست» ایمانوئل کانت کانت به شیوه‌ای جدلی نخستین سطر از مقاله‌اش را اینگونه آغاز می‌کند: «روشن‌نگری، خروج آدمی است از نابالغیِ به […]
آبان ۱۷, ۱۴۰۰

زمان در فلسفه‌ی مارتین هایدگر (بخش اول)

در مقاله می‌کوشیم تا خلاصه ی کوتاهی در خصوص زمان از دیدگاه هایدگر عنوان گنیم.
preloader