فروید‌خوانی

آذر ۱۳, ۱۴۰۰

نوشتارهایی پیرامون فنون نوشته‌شده بین ۱۹۰۴ و ۱۹۱۹ (بخش اول)

مطلب زیر ترجمه‌ی بخش دیگری از کتاب “فرویدخوانی” (۲۰۰۴) نوشته‌ی ژان میشل کویینودوز است که قبلاً معرفی شده است. اینجا نویسنده افکار بنیادین فروید در ارتباط […]
preloader