فرزندکشی

بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

کرونوس، پدری فراتر از قانون

نگاهی به ترومای فرزندکشی در توصیف کرونوس به عنوان یک اسطوره ما با این تردید مواجه هستیم که ابتدا از او به عنوان یک پدر یاد […]
preloader