عشق

اسفند ۲۵, ۱۴۰۰

و عشق را که خواهر «تنهایی» است…

از مواهب عشق­ برای آدمی یکی هم این است که تنهایی را از او می‌ستاند. در واقع، می­‌توان گفت که بزرگترین و مهم‌ترین کارکردش همین است […]
اسفند ۲۵, ۱۴۰۰

عشق ناتمام، فراقی شیرین‌­تر از وصال

عاشقی تجربه‌ی لطیفی است که همواره با بالا بردن و برکشیدن معشوق آغاز می ­شود. عشق یعنی ناگهان آدمی از میان آدم‌­ها و از صف دیگران […]
بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

پدیده عشق در رابطه انتقالی (Transference Love)

در روان کاوی، “انتقال” پدیده ای است که از طریق آن احساسات ناآگاه آنالیزان که ریشه در دوران کودکی او دارند فرصت بروز دوباره در واقعیت […]
preloader