شیرزاد بابایی

اسفند ۲۵, ۱۴۰۰

دُن ژوان و پارادایم جبر تکرار در تنوع

از نظر اسپینوزا، میل، جوهر بشر است اما لُب کلام روان‌کاوی این است که میل چیزی از پیش داده شده نیست بلکه چیزی است که باید […]
اسفند ۷, ۱۴۰۰

دانش، قرن ها به منزله دفاع در برابر حقیقت جست و جو شده است

“ارسطو در کتاب متافیزیک، در همان جملات آغازین اش، بینایی را به دانش پیوند می‌زند و دانش را به دانستن اینکه چطور باید بیاموزیم و دانستن […]
اسفند ۷, ۱۴۰۰

ضربه در برابر ضربه و چشم در برابر چشم، دنیا را کور میسازد

ضمیر ناآگاه و حیات بشری به زعم لاکان امری زبانمند و بنابراین تمنامند است. ظهور ما به منزله موجودات سخنگو به ظهور فقدان (lack) می انجامد […]
بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

کرونا به مثابه انفجار امر واقع در واقعیت

در مارس ۲۰۲۰ ویروس کرونا به‌طور رسمی از جانب سازمان بهداشت جهانی بعنوان یک همه‌گیری اعلام شد. همه گیری‌ها در طول تاریخ بشر تاریخچه‌ای کهن را […]
بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

دروغ باد ما را، حقیقتی که بر آن خنده ای نکرده ایم

از نظر نیچه رانه‌ای که انسان را بسوی شناخت جهان می‌راند برخلاف گمان فیلسوفان کلاسیک به هیچ وجه تشنگی عقلی ناب برای دانایی نیست بلکه رانه‌های […]
بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

یادآوری به مثابه مادر همه‌ی هنرها و در مقام رانه‌ی آزادی

کلیت جهان و امور بشری،  واقعیت خویش و وجود مستمرش را در درجه اول از حضور دیگرانی اخذ می‌کند که دیده‌اند و شنیده‌اند و به یاد […]
بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

مشارکت یا عدم مشارکت در جامعه سیاسی؟

در دنیای کنونی نمی‌توانیم فکر اتوپیایی راجع به جامعه سیاسی و دموکراسی یا عدالت و آزادی داشته باشیم چرا که مفاهیم برای ما بی‌معنا شده اند. […]
preloader