سیاووشان

آذر ۱۲, ۱۴۰۰

خود کنترلی و اراده

جستاری در باب کشمکش های درونی و ارادی
آذر ۱, ۱۴۰۰

قربانی رؤیای امریکایی

فرانسیس اسکات فیتز جرالد[۱]Francis Scott Key Fitzgerald شصت و هشت سال از مرگ یا به قولی از خودکشی ایرلندی “بیش از حد الکل‌نوشیدن” او می‌گذرد. در […]
آذر ۱, ۱۴۰۰

نویسنده‌ای تنها و سرگردان بین عشق‌های زودگذر و وسوسه جنون و مرگ

گی دو موپاسان[۱] Guy de Maupassant “موپاسان” از نویسندگان نیمه‌ی قرن نوزدهم فرانسه است؛ نیمه‌‌قرنی که در سرازیری انحطاط و تضادهای اجتماعی قرار گرفته و آبستن […]
آذر ۱, ۱۴۰۰

خودشیفتگی، استعاره‌ای برای توصیف حال و روزِ انسان [معاصر]

نظریه‌پردازان متأخرِ خودشیفتگی نوین نه فقط علت و معلول را خلط کرده‌اند (یعنی تحولاتی را که از فروپاشی زندگی عمومی ناشی می‌شود، نتیجه‌ی نوعی کیشِ خصوصی‌گرایی […]
آذر ۱, ۱۴۰۰

از سی مرغ تا سیم رُخ‌ـ‌ روان‌کاوی

مقدمه بیش از دو سال از زمان تهیه‌ی این مقاله می‌گذرد. بازخوانی مجدد، مرا بر آن داشت نکاتی را در ابتدا تأکید کرده و شاید دریافت […]
آبان ۳۰, ۱۴۰۰

لکان، روان‌شناسی ایگو و پایان روان‌کاوی

در سمینار ۱۹۵۴‌ـ ۱۹۵۵ لکان می‌پرسد که “آیا اقتدارگرایی ایگو با روح اندیشه‌های فروید‌ی همخوانی دارد؟” این پرسش سرآغاز انتقاد لکان از روان‌شناسان ایگوست که معتقدند […]
آبان ۲۹, ۱۴۰۰

مصاحبه با لکان

روان‌کاو فردی ترسناک است. او گویی می‌تواند هرطور که دلش بخواهد، رفتارتان را هدایت کند و بهتر از خودتان از انگیزه‌های اعمالتان باخبر شود. لکان: اغراق […]
آبان ۲۶, ۱۴۰۰

درآمدی بر نوشتاری‌های “تعبیر رؤیا” و ” پیرامون رؤیاها”

ترجمه‌ی هرایر دانلیان نماگردی‌ـ سخن سیاووشان ۶ در تعبیر رؤیا، فروید برخی اندیشه‌های خلاقانه‌ای را مطرح می‌کند که قرار بود نه‌تنها روشی که رؤیاها تا آن […]
آبان ۲۶, ۱۴۰۰

سایکوز و زبان

تفاوت اساسی بین نظم خیالی و نظم نمادین ابزار نیرومندی در اختیار ما قرار می‌دهد تا بین سایکوز و نوروز تفاوت قائل شویم. هرچند فرد نوروتیک […]