سوسن قهرمانی

بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

آیا کودکان به قصه‌­ها نیاز دارند؟

قصه­‌ها و افسانه­‌ها همچون اسطوره­‌ها بازتابی از واقعیت روانی بشرهستند. اشاره به افسانه‌­ها در کارهای فروید برای نخستین بار در “مطالعاتی درباره هیستری”، آنجا که خانم […]
بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

پدیده عشق در رابطه انتقالی (Transference Love)

در روان کاوی، “انتقال” پدیده ای است که از طریق آن احساسات ناآگاه آنالیزان که ریشه در دوران کودکی او دارند فرصت بروز دوباره در واقعیت […]
بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

کرونوس، پدری فراتر از قانون

نگاهی به ترومای فرزندکشی در توصیف کرونوس به عنوان یک اسطوره ما با این تردید مواجه هستیم که ابتدا از او به عنوان یک پدر یاد […]
preloader