سعدی

بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

سعدی

نوشتن از برخی چهره‌ها و نام‌ها، نوشتن بر آب است و چراغ به راه باد نهادن، چرا که نام این بزرگان، خود، همان حدیث مجملی است […]
preloader