روز دانشجو

اسفند ۷, ۱۴۰۰

دانش، قرن ها به منزله دفاع در برابر حقیقت جست و جو شده است

“ارسطو در کتاب متافیزیک، در همان جملات آغازین اش، بینایی را به دانش پیوند می‌زند و دانش را به دانستن اینکه چطور باید بیاموزیم و دانستن […]
preloader