روان‌کاو

بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

صدا، صدا،تنها صدا صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک صدای انعقاد نطفه ی معنی و بسط ذهن […]
بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

جامعه نارسیسیستیک

بسیاری از روان‌کاوان به نقش ضروری محیط در رشد کودک تاکید فراوانی داشته اند. این محیط در وهله نخست، چیزی از جنس مراقبت، توجه و نگهدارندگی […]
آبان ۱۷, ۱۴۰۰

قدرت و پزشکان: زنان و مردان در متن فیلم‌های فارسی

نوشته‌شده توسط دکتر طاهره باریی، روان‌کاو مقیم فرانسه چکیده: این مقاله نقش اتوریته را در عالم پزشکی نزد ایرانیان عصر حاضر بررسی می‌کند. اهمیت بارِ زبان […]
preloader