روانشناسی کاربری

اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱

اراده چیست

ما تغییر بسیاری از رفتار‌های که با آنها  در کشمکش هستیم را وابسته به اراده خود می‌دانیم. متعادل غذا خوردن و پرخوری نکردن، کنترل داشتن در […]
preloader