داستایفسکی

اسفند ۷, ۱۴۰۰

آخرین سکه‌­ای که قمار می‌­کنیم

امکان بازایستادنِ جبر تکرار در آثار داستایفسکی «زندگی چیست؟ رنج­نامه­ای برصحنه خنده­‌های ما نوایی ناجور و پرهیاهو زهدان مادران رخت­خان‌ه­ای که در آن خود را می‌­آراییم […]
preloader