خشایار داودی‌فر

آبان ۹, ۱۴۰۱

گفتمان بی‌طرفی و نگرش روانکاوی

: این مقاله به بررسی موقعیت جوامع روانکاوی و روانکاوان برزیلی وابسته به انجمن بین المللی روانکاوی در دوران دیکتاتوری نظامی دهۀ 70 میلادی می‌پردازد. این مقاله نمایش دهندۀ دورۀ زمانی است که ایدۀ سرمایه‌گذاری کلان در کلینیک‌های خصوصی و در نتیجه به حاشیه‌راندن دکترین جهان اجتماعی گسترش یافت. در این مقاله از طریق نوشتارهای اعضای مهم جنبش، تلاش خواهم کرد تا نشان دهم چگونه با استفاده از مفهوم "بی طرفی" جهان درونی نسبت به جهان برونی اولویت یافت و روانکاوان با تاکید بر مفهوم " اینجا و اکنون" روانکاوی و سیاست را از هم جدا کردند. این مقاله با بسط استدلال‌هایی از اهمیت حضور متخصصان در جامعۀ سیاسی به پایان خواهد رسید.
مهر ۲۳, ۱۴۰۱

روانکاوی در برابر سیاستِ سرکوب: مورد آرژانتین

: نیروهای نظامی حاکم آرژانتین از سال 1976 تا سال 1983، متخصصان مترقی طبقۀ متوسط از جمله جامعۀ بهداشت روان، و همچنین رزمندگی طبقۀ کارگر را تهدیدی علیه ترتیبات اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری وابستۀ آن کشور می‌دانستند.
preloader