جامعه‌شناختی

اسفند ۷, ۱۴۰۰

وقتی دود در چشمانمان فرو می‌رود…

اشاره‌ای کوتاه به مفهوم جامعه‌شناختی تسخیرشدگی (Haunting) از نگاه روانکاوی چیزهایی هست که هر نسلی را به تسخیر خود درمی‌آورد؛ همهمه‌ای در پس‌زمینه که اکنون را […]
preloader