ترومای کودکی

اسفند ۷, ۱۴۰۰

زیستن با غیاب و ارعاب

از ترومای کودکی به ترومای اجتماعی-سیاسی ترومای کودکی بیش از آنکه به یک اتفاق و رخداد منفرد آسیب‌زا اشاره داشته باشد، یک «وضعیت» مزمن است. به […]
preloader