ایگو

آبان ۱۷, ۱۴۰۰

انتقال نزد فروید و لکان

انتقال[۱]  Transference اصطلاحی در روان‌کاوی است که بر اتفاقی بسیار متداول در زندگی روزمره دلالت می‌کند؛ فرد تضادها، وابستگی‌ها و پرخا‌ش‌گری‌های حل‌نشده‌ی خود را به‌سوی فردی دیگر […]
مرداد ۷, ۱۴۰۰

پیرامون تکوین عملکرد ذهن

همان طور که فروید در کتاب درس های مقدماتی جدید خود شرح می دهد، قسمتی از “ایگو” در نتیجه دوپاره شدن خود در مقابل قسمت دیگر […]
preloader