اُدیپ

بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

شاهزادۀ خیال

در سال­‌های آغازین کودکی، والدین تنها مرجع قدرت برای کودک هستند و او باوری تردیدناپذیر به آنان دارد.در نگاه کودک خردسال، پدر توانمندترین و مقدرترین مردان […]
preloader