انتقال

بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

پدیده عشق در رابطه انتقالی (Transference Love)

در روان کاوی، “انتقال” پدیده ای است که از طریق آن احساسات ناآگاه آنالیزان که ریشه در دوران کودکی او دارند فرصت بروز دوباره در واقعیت […]
preloader