استاد خالقی

مهر ۲۶, ۱۴۰۰

جایگاه و ویژگی‌های شاهنامه‌ی پیرایش استاد خالقی مطلق و روش پیرایش علمی ـ‌ انتقادی

بیش از پنجاه سال است که استاد خالقی مطلق با کار شاهنامه به‌صورت جدی درگیر است. ایشان از همان آغاز راه و هنگام انجام پایان‌نامه‌ی دکتری […]
preloader