اراده

اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

محدودیت اراده، متهم اصلی اضافه وزن

شما هر روز در جستجویی برای زندگی سالم تر و شاد تصمیم می‌گیرید تا در برابر تکانه‌ها[۱]impulses مقاومت کنید. این که آیا پرس دوم پوره سیب […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

آیا اراده یک منبع محدود است

اگرچه چارچوب داغ کننده- خنک کننده والتر میشل[۱]Walter Mischel (برای مطالعه بیشتر در این مورد به آزمایش مارشمالو مراجعه کنید) ممکن است قادر باشد توانایی ما […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱

لذت بردن سریع یا سود بیشتر مسئله این است

بیش از ۵۰ سال پیش والتر میشل[۱]Walter Mischel در دانشگاه کلمبیا آزمایش ساده‌ای را ترتیب داد که این آزمایش پایه‌ای برای مطالعات جدید بر روی خودکنترلی […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱

اراده چیست

ما تغییر بسیاری از رفتار‌های که با آنها  در کشمکش هستیم را وابسته به اراده خود می‌دانیم. متعادل غذا خوردن و پرخوری نکردن، کنترل داشتن در […]
preloader