ادیسه

بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

اُدیسه و رستگاری از آوای سیرِن‌ها،

تدبیری ناشی از به رسمیت شناختن محدودیت‌های انسانی حماسه‌ی اُدیسه‌ی هومر، در «تروا»، شهری در یونان باستان، آغاز می‌شود و در دنیای واقعی نیز پایان می‌گیرد: […]
preloader