آزادی

بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

یادآوری به مثابه مادر همه‌ی هنرها و در مقام رانه‌ی آزادی

کلیت جهان و امور بشری،  واقعیت خویش و وجود مستمرش را در درجه اول از حضور دیگرانی اخذ می‌کند که دیده‌اند و شنیده‌اند و به یاد […]
preloader