میثم بازانی

تخصص: روان‌درمانگر تحلیلی

نام و نام خانوادگی:

میثم بازانی

 

عنوان:

روان‌درمانگر تحلیلی

 

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای تخصصی روان­شناسی بالینی

 

دانشگاه محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

انیستیتو:

مرکز خدمات روان­شناختی سیاووشان

 

موقعیت‌های شغلی:

فعالیت­های حرفه­ای و بالینی:

 • فعالیت به عنوان روان­شناس در مرکز خدمات روان­شناختی نهاد از آبان 97 تا آبان 99
 • فعالیت به عنوان روان­شناس در مرکز خدمات روان­شناختی سیاووشان از فروردین 99 تاکنون

 

موقعیت‌های آکادمیک:

 • از مهر ماه 1396 تا مهرماه 1400 ـ دکتری تخصصی روانشناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
 • از مهر ماه 1394 تا شهریور ماه 1396- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • از مهر 1390 تا اسفند 1393- کارشناسی روان­شناسی بالینی در دانشگاه خوارزمی تهران

 

مقالات و ترجمه‌ها:

همکاری در مقالات پژوهشی:

 1. Amiri S, Foroughi A, Bavafa A, Bazani M, Mohammadian Y, et al. Validity and Reliability of the Persian Version of the Fear of Happiness Scale, J Kermanshah Univ Med Sci. Online ahead of Print ; 23(1):e87633. doi: 10.5812/jkums.87633.
 2. Amiri S, Parvizi Fard A, Khaledi-Paveh B, Foroughi A, Bavafa A, Bazani M, et al. The Effectiveness of Music Therapy on Insomnia Using Persian Traditional Music, J Kermanshah Univ Med Sci. Online ahead of Print ; 23(2):e86914. doi: 10.5812/jkums.86914.
 3. Amiri, S., Parvizi Fard, A., Khaledi-Paveh, B., Foroughi, A., Bavafa, A., Bazani, M., … & Sadeghi, K. (2019). The effectiveness of music therapy on insomnia using Persian traditional music. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 23(2):e86914. doi:10.5812/jkums.86914
 4. Bahari Adel, Jalilian Mohsen, Sharifirad, Gholamreza, Bazani Meysam. The Impact of Educational Intervention on Aggression Level among High School Students in Ilam-Iran. 2017. International journal of pediatrics; International Journal of Pediatrics 5 (1), 4239-4249
 5. Bakhtiari, M., Bazani, M., Ahmadi, R., Amiri, S., & Kianimoghadam, A. S. (2021). Prediction of Commitment to Social Distancing by Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms and Corona Anxiety during Social Distancing Period in Iran. International Journal of Behavioral Sciences, 15(3), 175-180.
 6. Bazani, M., Bakhtiari, M., & Masjedi Arani, A. (2021). An Investigation of Long-Distance Relationship Maintenance in Married Individuals in Tehran, 2020. The American Journal of Family Therapy, 1-19.
 7. Khanjani, S., Foroughi, A. A., Bazani, M., Rafiee, S., Tamannaeifar, S., & Habibi, M. (2022). Psychometric properties of Persian version of five facets of mindfulness questionnaire. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences, 27(29), 1-7
 8. Sadeghi, K., Foroughi, A. A., Bazani, M., Amiri, S., & Parvizifard, A. (2019). Effectiveness of self-help mindfulness on depression, anxiety and stress. International Journal of Applied Behavioral Sciences, 5(4), 10-18.
 9. Shamsipour, H., Bazani, M., Tashkeh, M., & Mohammadi, S. (2018). The Role of Negative Affects and Emotion Dysregulation in Aggression. Journal of Practice in Clinical
 10. Psychology, 6(4), 249-256. http://dx.doi.org/10.32598/jpcp.6.4.249
 11. بازانی میثم (1401). تولد قهرمان؛ تلاقی گذشته و اکنون. مجلۀ فرهنگی-هنری طبل، فصل دوم، شمارۀ نهم، ویژه­نامۀ تولد قهرمان.
 12. بازانی میثم (1399). نگاهی به عشق عذری از منظر روان-ادب­پژوهانه، فصل­نامۀ فرهنگی-اجتماعی سخن سیاووشان، شمارۀ نهم، پاییز 99
 13. بازانی میثم (1399). نگاهی به کتاب آبی دریای بیکران اثر سروش دباغ، نشریۀ مردم­نامه، شمارۀ 12 (پیاپی 15) بهار-زمستان 99
 14. بختیاری مریم، تاشکه مجتی، بازانی میثم، محمدی سعید. همبستگی میان تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری. پژوهنده. ۱۳۹۵; ۲۱ (۵) :۳۰۵-۳۱۲
 15. بختیاری مریم، سهراب زاده امین، بازانی میثم، حسینی آرزو. بررسی اعتبار دو پرسشنامه خودگزارشی درباره نگرش‌ها و برداشت‌های معطوف به مجرمان جنسی. ابن سينا. ۱۴۰۰; ۲۳ (۴) :۶۰-۵۴
 16. تاشکه مجتبی، بازانی میثم. پیش‌بینی اضطراب اجتماعی توسط طرح‌واره‌های هیجانی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دختر و پسر. مجله علوم پزشکی زانکو. ۱۳۹۴; ۱۶ (۵۰) :۷۲-۸۳
 17. تاشکه مجتبی، دوازده امامی محمد حسن، بازانی میثم، شاه حسینی میثم، مصطفی لو طاهره. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر مقبولیت اجتماعی و رفتار قلدری در نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب. مجله پژوهش سلامت. ۱۳۹۷; ۴ (۲) :۸۸-۹۵
 18. شریفی راد غلامرضا، بهاری عادل، بازانی میثم، جلیلیان محسن. شیوع پرخاشگری و رابطۀ آن با متغیرهای جمعیت‌شناختی در دانش‌آموزان دبیرستانی پسر شهر ایلام. مجله علوم پزشکی زانکو. ۱۳۹۴; ۱۶ (۵۱) :۳۶-۴۴
 19. صادقی خیرالله، فروغی علی اکبر، کیانی مقدم امیرسام، بازانی میثم، پرویزی فرد علی اکبر. اثربخشی خودیاری توازن هیجانی مبتنی بر توجه آگاهی بر کژتنظیمی هیجان و شفقت بر خود. ابن سينا. ۱۳۹۹; ۲۲ (۴) :۳۸-۲۹

تألیف و ترجمه:

کتاب:

 1. زیگموند فروید (1401). آن­سوی اصل لذّت (ترجمۀ میثم بازانی). تهران: ارجمند
 2. زیگموند فروید (1402). نُه نوشتار از زیگموند فروید (ترجمۀ میثم بازانی و مجتبی تاشکه). تهران: کتابستان برخط
 3. سلمان اختر (1401). شرم: حیطه­های تحولی، فرهنگی و بالینی (ترجمۀ مجتبی تاشکه، میثم بازانی و محمود دهقانی). تهران: ارجمند
 4. مارودا کارن (1396). فنون روان­پویشی: پرداختن به هیجان در رابطۀ درمانی (ترجمۀ و مجتبی تاشکه). تهران: ارجمند
 5. اَسنل الین (1399). آرام نشستن مثل قورباغه: تمرین­های توجه­آگاهی برای کودکان و والدین (ترجمۀ میثم بازانی و سروش قبادی). تهران: ارجمند
 6. کولن مارگارت، بریتوپونس گنزلو (1396). چگونه هیجانات خود را متعادل کنیم (ترجمۀ میثم بازانی و علی­اکبر فروغی). تهران: ابن­سینا
 7. فروغی علی­اکبر، بازانی میثم، خانجانی سجاد (1399). راهنمای جامع تمرین­های مراقبۀ توجه­آگاهی. تهران: ابن­سینا

 

 1. بازانی میثم، قبادی سروش، آهنگران زهرا (1395). رویکردهای شناختی-رفتاری نوین برای اختلال­های اضطرابی. اصفهان: سنا

مقاله:

 1. زیگموند فروید (1909). عشق­نامه­های خانوادگی (ترجمۀ میثم بازانی). فصل­نامۀ فرهنگی-اجتماعی سخن سیاووشان، شمارۀ دهم، بهار 1400
 2. زیگموند فروید (1912). توصیه به پزشکانی که روان­کاوی می­کنند (ترجمۀ میثم بازانی). وب­سایت سیاووشان
 3. کلود نوئن پیکمن (2002). جایگزینی توسط نشانه: یک مورد آنورکسیا (ترجمۀ میثم بازانی). فصل­نامۀ سخن سیاووشان. شمارۀ هشتم، بهار 99