آیدا علیزاده

تخصص: روانشناس بالینی

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (متخصص در درمانهای آگاه به آسیب)

 

دانشگاه محل تحصیل:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

انیستیتو:

The Certificate Program in Advanced Trauma Treatment در موسسه Lisa Ferentz institute

دوره Trauma Resiliency Model (TRM) level 1 and 2 در موسسه Trauma Resource Institute

دوره group facilitating with mind-body-medicine approach در موسسه The Center for Mind-Body Medicine

دوره Course of Trauma informed therapy and Restorative justice

دوره جامع رفتار درمانی دیالکتیک Dr.lane Pederson (the workshop was designed in Dubai).

دوره جامع رفتار درمانی دیالکتیک

Dr.Paul Grantham from British Psychological Association (the workshop was designed in Dubai)

 

موقعیت‌های شغلی:

روانشناس بالینی در مرکز خدمات روان‌شناختی سیاوشان از سال 1396 تا کنون

روانشناس بالینی و برگزار کنندۀ انواع کارگاه‌ها و گروه‌درمانی در موسسه‌های مردم نهاد از قبیل کانون سرو امید آفتاب و سایه‌بان رحمت و گروه‌های مختلف آسیب دیدۀ اجتماعی از 1394 تا کنون

روانشناس بالینی در مرکز خدمات روان‌شناختی پونا از سال 1395 تا 1398

مدیر ارشد درمان در سایت Baahamonline از 1400 تا کنون

سایر فعالیت‌ها:

تسهیل‌گری طراحی و برگزاری کارگاه‌ها و گروه‌ها به درخواست موسسات و با توجه به نیازهای جوامع هدف مختلف