events

 
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱
ازحد و مرزهای منطق فالیک تا نه‌-همه‌ی لکانی
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱
محدودیت اراده، متهم اصلی اضافه وزن
 

سخن آشنا

 
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱
ازحد و مرزهای منطق فالیک تا نه‌-همه‌ی لکانی
از حد و مرزهای منطق فالیک تا نه‌-همه‌ی لکانی[۱]Des limites de la logique phallique au pas-tout de Lacan؛ این نوشتار نخستین بار به‌صورت سخنرانی در سلسله‌ […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱
تست Φx∀x درست باشه مقاله ی مرتبط یافت نشد
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱
محدودیت اراده، متهم اصلی اضافه وزن
شما هر روز در جستجویی برای زندگی سالم تر و شاد تصمیم می‌گیرید تا در برابر تکانه‌ها[۱]impulses مقاومت کنید. این که آیا پرس دوم پوره سیب […]
 
 
parallax background

 
 

۱۰۰٪ تالیف و ترجمه

+۸۷۱۲ دوره آموزشی

۵۲هفته در سال تست

100%

۸۵۰۰ رخداد

 
 
preloader