فلسفه

مرداد 15, 1400

پاره ای تاملات فلسفی پیرامون روان‌شناسی و روان‌کاوی

پاره‌­ای تأملات فلسفی پیرامون روان­شناسی و روان‌کاوی بیژن عبدالکریمی   تأمل اول: برخی از رشته­ های علمی‌ـ‌‌پژوهشی همچون روان­شناسی و روان‌کاوی، گاه می‌توانند به فن یا […]
مرداد 15, 1400

زمان در فلسفه مارتین هایدگر

نیچه بحثی در “ملاحظات نابهنگام” دارد، در مورد “مزایا و مضرات تاریخ برای زندگی” دارد که تشریح می کند چگونه نسبت به تاریخ، می توانیم سه […]
تیر 3, 1400

جایگاه و ویژگی های شاهنامه ی پیرایش استاد خالقی مطلق و روش پیرایش علمی- انتقادی

بیش از 50 سال است که استاد خالقی مطلق با کار شاهنامه به صورت جدی درگیر است، ایشان از همان آغاز راه و هنگام انجام پایان […]
تیر 3, 1400

ثاتیرات مختلف همه‌گیری در زندگی فردی و اجتماعی

ذهنی‌سازی در برابر چپاول و هرج و مرج انسان‌ها در شرایط خطرناک – مانند بروز اپیدمی و یا جنگ – می‌توانند جوانب مختلفی از سرشت خود را آشکار سازند.