رویداد

خرداد ۲۶, ۱۴۰۱

نشست پنجم؛ جایی که غذا می‌رود

آبان ۱۲, ۱۴۰۰

اِتیک و روان‌کاوی

آبان ۱۲, ۱۴۰۰

نشست بررسی یک بیمار هیستریایی با دوره ای هذیانی

آبان ۱۲, ۱۴۰۰

درس‌گفتارهایی درباره نظریه وینیکات_نشست سوم

آبان ۱۰, ۱۴۰۰

باختین‌؛ زبان و روان‌کاوی

تیر ۳, ۱۴۰۰

سخنرانی ناصر گذشته

تیر ۳, ۱۴۰۰

سخنرانی آرش حیدری

تیر ۳, ۱۴۰۰

سخنرانی دکتر کلود نویل پیکمن

تیر ۳, ۱۴۰۰

جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس

preloader