دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذرانده و فارغ التحصیل رشته روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۵ هستم. از سال ۱۳۹۴ درمان مراجعین روان‌درمانی را آغاز نموده و از سال ۱۳۹۵ در حال آموزش دوره روان‌کاوی به شکل تخصصی در "مرکز مطالعات روانکاوی تهران" و تحت نظارت بالینی هستم. از جمله فعالیت‌های اینجانب، همکاری با سازمان UNHCR در سال ۱۳۷۸ -۱۳۷۹ جهت آموزش بهداشت خانواده و پیشگیری از بارداری برای جمعیت افاغنه شهرستان رباط کریم؛ و نیز همکاری با مرکز مطالعات روانکاوی تهران جهت برگزاری کلاس آموزشی در مورد داروهای روانپزشکی است.
preloader