• کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی شخصیت
  • کاندیدای روان درمانی تحلیلی مرکز مطالعات روانکاوی تهران
  • فعالیت تحت آموزش و نظارت بالینی
  • عضویت در انجمن روان‌شناسی ایران و و نظام‌روان‌شناسی و مشاوره ایران
  • شرکت در دوره‌های آموزشی مرکز خدمات روان‌شناسی سیاووشان