• کاندیدای دکتری تخصصی روان‌شناسی
  • کاندیدای روان‌درمانی تحلیلی مرکز مطالعات روان‌کاوی تهران و مرکز خدمات روان‌شناختی سیاووشان
  • مدیریت اجرایی و مشاوره استراتژیک در حوزه مراکز درمانی
  • عضو نظام روان‌شناسی و مشاوره
  • آموزش ، درمان روان‌کاوی و نظارت بالینی با استاندارد انجمن بین‌المللی روان‌کاوی.
  • ترجمه و تألیف در زمینه روان‌کاوی و روان‌شناسی‌، پژوهش در حوزه اعتیاد، روان‌درمانی افراد مبتلا به اعتیاد و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن، نقد سینما و ادبیات است.
  • فعالیت در حوزه‌های روان‌درمانی تحلیلی آنلاین، مهاجرت، روان‌پژوهی فرهنگ، سازگاری با تنش‌های مزمن، سینما، هنر و ادبیات جهان.
preloader