فلسفه

آبان ۱۷, ۱۴۰۰

زمان در فلسفه‌ی مارتین هایدگر (بخش اول)

در مقاله می‌کوشیم تا خلاصه ی کوتاهی در خصوص زمان از دیدگاه هایدگر عنوان گنیم.
preloader